Skip to content

nieuws

Greep uit bijeenkomst TL Specifiek dinsdag 18 juni 2019

Ook nu weer een lokaal vol enthousiaste TL-collega’s die met elkaar willen uitwisselen/samenwerken rond thema’s die iedere TL-school aangaan. Op dinsdag 18 juni waren wij te gast op het Northgo College in Noordwijk. Een school die meedraait in de pilot Technologie & Toepassing. T&T wordt steeds vaker genoemd als een mogelijk goede invulling van de praktijkgerichte component. Docenten van het Northgo College gaven een doorkijkje in de school voor wat T&T betreft en namen ons mee in de do’s en don’ts.

 

Niet alleen de TL-collega’s, maar ook de externen zien de meerwaarde van deze bijeenkomsten en schuiven graag aan. Voor de tweede keer in dit cursusjaar mochten wij Marlies Schouten (binnen OCW verantwoordelijk voor het wetsvoorstel ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’) en Susan van den Heuvel (OCW projectleider Nieuwe leerweg in VMBO) in ons midden verwelkomen.

 

Met hen werd ook nu weer de laatste stand van zaken doorgesproken. De wetsvoorstellen zijn nog niet in beton gegoten. Kaders worden wel steeds duidelijker. Zowel Marlies als Susan vragen nadrukkelijk om feedback. Zij vinden het contact met de werkvloer belangrijk en willen het geluid vanaf de werkvloer graag laten doorklinken in Den Haag. Mooi als dan het conceptkader van de Nieuwe leerweg met praktijkgerichte component door Susan van den Heuvel bij ons getoetst wordt.

Voor wie nog niet weet waar TL-Specifiek voor staat? https://onsplatform.nl/waar-staan-wij-voor/tl-specifiek/

Misschien ook interessant...

Back To Top