skip to Main Content

focus op overstap

Ons Platform: 20 scholen die vanuit een gedeelde missie en visie, nauw met elkaar samenwerken aan thema’s die te maken hebben met ‘aansluiting, overdracht en doorstroom’ in het onderwijs.

sterk techniekonderwijs

Door het ministerie van OCW is op 12 september 2018 de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd. Met deze regeling stelt het kabinet structureel geld beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo.

TL specifiek

De TL-scholen in Ons Platform weten elkaar te vinden rond pakkende thema’s die iedere TL-school aangaan. Om deze reden komen de TL-scholen bij elkaar en vormen zo samen een platform waar met elkaar kan worden nagedacht, gediscussieerd en samengewerkt.

agenda

Overleg Werkgroep Mbo-opleidingenmarkt Hooglandse kerk

Datum: woensdag 17 april 2019 Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur Locatie: Teylingen College Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout

Overleg Werkgroep Samenwerken aan Nieuwe leerweg met praktijkgerichte component

Datum: dinsdag 7 mei 2019 Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur Locatie: Teylingen College Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout

Overleg Dagelijks bestuur Ons Platform

Datum: donderdag 16 mei 2019 Tijd: 15.30 uur – 17.00 uur Locatie: Teylingen College Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout

Back To Top