skip to Main Content

focus op overstap

Ons Platform: 20 scholen die vanuit een gedeelde missie en visie, nauw met elkaar samenwerken aan thema’s die te maken hebben met ‘aansluiting, overdracht en doorstroom’ in het onderwijs.

sterk techniekonderwijs

Door het ministerie van OCW is op 12 september 2018 de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd. Met deze regeling stelt het kabinet structureel geld beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo.

TL specifiek

De TL-scholen in Ons Platform weten elkaar te vinden rond pakkende thema’s die iedere TL-school aangaan. Om deze reden komen de TL-scholen bij elkaar en vormen zo samen een platform waar met elkaar kan worden nagedacht, gediscussieerd en samengewerkt.

agenda

2. Vergadering Algemeen bestuur

Donderdag 4 februari 2021 09.00 uur - 11.00 uur Locatie: ROC Mondriaan Vondellaan 35, 2332 AA Leiden

3. Bijeenkomst TL-Specifiek

Donderdag 11 maart 2021 09.00 uur - 11.00 uur Locatie: Da Vinci College Lammenschans, Bètaplein 24,​ 2321 KS Leiden

3. Vergadering Dagelijks bestuur

Donderdag 27 mei 2021 15.30 uur - 17.00 uur Locatie: KTS Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout  

Back To Top