skip to Main Content

focus op overstap

Ons Platform: 20 scholen die vanuit een gedeelde missie en visie, nauw met elkaar samenwerken aan thema’s die te maken hebben met ‘aansluiting, overdracht en doorstroom’ in het onderwijs.

sterk techniekonderwijs

Door het ministerie van OCW is op 12 september 2018 de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd. Met deze regeling stelt het kabinet structureel geld beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo.

TL specifiek

De TL-scholen in Ons Platform weten elkaar te vinden rond pakkende thema’s die iedere TL-school aangaan. Om deze reden komen de TL-scholen bij elkaar en vormen zo samen een platform waar met elkaar kan worden nagedacht, gediscussieerd en samengewerkt.

agenda

1. Bijeenkomst TL-specifiek

Dinsdag 6 oktober 2020 09.00 uur - 11.00 uur Locatie: Teylingen College KTS Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout

1. Vergadering Dagelijks bestuur

Donderdag 29 oktober 2020 15.30 uur - 17.00 uur Locatie: KTS Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout

1. Vergadering Algemeen bestuur

Donderdag 19 november 2020 09.00 uur - 11.00 uur Locatie: Wellant mbo Aalsmeer Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer

Back To Top