skip to Main Content

Mbo-opleidingenmarkt 2021

Op woensdag 6 en 7 oktober is de mbo-opleidingenmarkt in de Hooglandse Kerk in Leiden. Wees verzekerd van jouw toegang tot de opleidingenmarkt en meld je snel aan.

sterk techniekonderwijs

Door het ministerie van OCW is op 12 september 2018 de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd. Met deze regeling stelt het kabinet structureel geld beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo.

TL specifiek

De TL-scholen in Ons Platform weten elkaar te vinden rond pakkende thema’s die iedere TL-school aangaan. Om deze reden komen de TL-scholen bij elkaar en vormen zo samen een platform waar met elkaar kan worden nagedacht, gediscussieerd en samengewerkt.

agenda

Vergadering Algemeen bestuur Ons Platform

Donderdag 25 november 2021 Tijdstip: 09.00 uur - 11.00 uur Locatie: Yuverta mbo Aalsmeer Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer

Bijeenkomst TL-Specifiek

Woensdag 8 december 2021 Tijdstip: 09.00 uur - 11.00 uur Locatie: Teylingen College KTS Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout

Vergadering Dagelijks bestuur Ons Platform

Donderdag 20 januari 2022 Tijdstip: 15.30 uur - 17.00 uur Locatie: KTS Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout

Back To Top