Skip to content

focus op overstap

Ons Platform: 21 scholen die vanuit een gedeelde missie en visie, nauw met elkaar samenwerken aan thema’s die te maken hebben met ‘aansluiting, overdracht en doorstroom’ in het onderwijs.

sterk techniekonderwijs

Door het ministerie van OCW is op 12 september 2018 de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd. Met deze regeling stelt het kabinet structureel geld beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo.

TL specifiek

De TL-scholen in Ons Platform weten elkaar te vinden rond pakkende thema’s die iedere TL-school aangaan. Om deze reden komen de TL-scholen bij elkaar en vormen zo samen een platform waar met elkaar kan worden nagedacht, gediscussieerd en samengewerkt.

agenda

Vergadering Dagelijks bestuur

Datum: Dinsdag 16 januari 2024 Tijdstip: 15.30  uur – 17.00 uur Locatie: Teylingen College KTS Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout

Vergadering Algemeen bestuur

Datum: Donderdag 8 februari 2024 Tijdstip: 09.00 uur – 11.00 uur Locatie: De LiS Einsteinweg 61, 2333 CC Leiden

Bijeenkomst TL-Specifiek

Datum: Donderdag 7 maart 2024 Tijdstip: 09.00 uur – 11.00 uur Locatie: mboRijnland Storm Buysingstraat 18C, 2332 VW Leiden

Back To Top