Ga naar hoofdinhoud

focus op overstap

Ons Platform: 21 scholen die vanuit een gedeelde missie en visie, nauw met elkaar samenwerken aan thema’s die te maken hebben met ‘aansluiting, overdracht en doorstroom’ in het onderwijs.

sterk techniekonderwijs

Door het ministerie van OCW is op 12 september 2018 de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd. Met deze regeling stelt het kabinet structureel geld beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo.

TL specifiek

De TL-scholen in Ons Platform weten elkaar te vinden rond pakkende thema’s die iedere TL-school aangaan. Om deze reden komen de TL-scholen bij elkaar en vormen zo samen een platform waar met elkaar kan worden nagedacht, gediscussieerd en samengewerkt.

agenda

Vergadering Dagelijks bestuur

Datum: Dinsdag 17 januari 2023 Tijdstip: 15.30  uur – 17.00 uur Locatie: Yuverta Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest

Vergadering Algemeen bestuur

Datum: Dinsdag 7 februari 2023 Tijdstip: 09.00 uur – 11.00 uur Locatie: Yuverta Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest

Bijeenkomst TL-Specifiek

Datum: Donderdag 9 maart 2023 Tijdstip: 09.00 uur – 11.00 uur Locatie: Northgo College (Contextrijke leeromgeving T&T) Duinwetering 107, 2203…

Back To Top