skip to Main Content

focus op overstap

Ons Platform: 20 scholen die vanuit een gedeelde missie en visie, nauw met elkaar samenwerken aan thema’s die te maken hebben met ‘aansluiting, overdracht en doorstroom’ in het onderwijs.

sterk techniekonderwijs

Door het ministerie van OCW is op 12 september 2018 de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd. Met deze regeling stelt het kabinet structureel geld beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo.

TL specifiek

De TL-scholen in Ons Platform weten elkaar te vinden rond pakkende thema’s die iedere TL-school aangaan. Om deze reden komen de TL-scholen bij elkaar en vormen zo samen een platform waar met elkaar kan worden nagedacht, gediscussieerd en samengewerkt.

agenda

Samenwerken aan de Nieuwe leerweg

Datum: Maandag 10 februari 2020 Tijdstip: 15:00 – 17:00 Locatie: Teylingen College Leeuwenhorst, Langelaan 1, 2211 XT Noordwijkerhout

Bijeenkomst TL-specifiek Ons Platform

Datum: Donderdag 12 maart 2020 Tijdstip: 09.00 uur – 11.00 uur Locatie: Rijnlands Lyceum, Van Alkemadelaan 2, 2171 DH Sassenheim

Samenwerken aan de Nieuwe leerweg

Datum: Maandag 6 april 2020 Tijdstip: 14:00 - 17:00 Locatie: ROC Mondriaan Tinwerf 24, 2544 ED Den Haag

Back To Top