skip to Main Content

TL specifiek

De TL-scholen in Ons Platform weten elkaar te vinden rond pakkende thema’s die iedere TL-school aangaan. Om deze reden komen de TL-scholen bij elkaar en vormen zo samen een platform waar met elkaar kan worden nagedacht, gediscussieerd en samengewerkt. Veranderingen waar de TL-scholen voor staan worden thematisch opgepakt. Denk daarbij aan; instroom in mbo voor leerlingen die door omstandigheden geen diploma TL hebben behaald, de Nieuwe leerweg met praktijkgerichte component, gelijke kans op doorstroom vmbo-havo, enz. TL-scholen beslissen zelf of zij met andere TL-scholen een thema meer ‘handen en voeten’ willen geven. Onder ‘nieuws’ houdt TL-specifiek u op de hoogte.

Heeft u vragen over Ons Platform?

onze coördinator staat u graag te woord

Back To Top