Skip to content

TL specifiek

De TL-scholen in Ons Platform weten elkaar te vinden rond pakkende thema’s die iedere TL-school aangaan. Om deze reden komen de TL-scholen bij elkaar en vormen zo samen een platform waar met elkaar kan worden nagedacht, gediscussieerd en samengewerkt. Veranderingen waar de TL-scholen voor staan worden thematisch opgepakt. Denk daarbij aan; instroom in mbo voor leerlingen die door omstandigheden geen diploma TL hebben behaald, de praktijkgerichte programma’s in de gemengde en/of theoretische leerweg (gl en tl), gelijke kans op doorstroom vmbo-havo, enz. TL-scholen beslissen zelf of zij met andere TL-scholen een thema meer ‘handen en voeten’ willen geven. 

Heeft u vragen over Ons Platform?

onze projectleider staat u graag te woord

Back To Top