Skip to content
sterk techniekonderwijs

Sterk techniekonderwijs 2020-2023

Door het ministerie van OCW is op 12 september 2018 de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd. Met deze regeling stelt het kabinet structureel geld beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo, omdat:

  • De vraag van het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel alleen nog maar toeneemt.
  • Niet alleen de leerlingenaantallen in het vmbo afnemen, maar ook het aandeel leerlingen in het vmbo dat kiest voor techniek. Dit maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden.
  • De snelle technologische ontwikkeling veel vraagt van de vmbo-scholen. Hoe nu gedacht wordt over technische beroepen is over vijf jaar vaak al achterhaald.
  • Door een dreigend docententekort de kwaliteit van techniekopleidingen onder druk staat.
techniekregio’s en techniekarme regio’s

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt in techniekregio’s en techniekarme regio’s.

In Ons Platform zijn drie regio’s gevormd die zich hebben aangemeld voor de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’.

  • Techniekregio 1 : in de Haarlemmermeer en Hillegom met vertegenwoordigers van Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem, IRIS in Heemstede, Stichting Fioretti Teylingen, ROC Nova College in Haarlem en het Airport College (onderdeel van het ROC van Amsterdam). Meer info uit STO-regio Haarlemmermeer en Bollenstreek Noord: https://www.sto-hb.nl/ en https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/haarlemmermeerenbollenstreeknoord?province_cat_1%5b%5d=941
  • Techniekarme regio 2 : Groene Hart Leerpark in Alphen aan den Rijn, het Ashram College in Nieuwkoop, het Coenecoop College in Waddinxveen en mboRijnland in Alphen a/d Rijn. Meer info uit STO-regio Rijnstreek: https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/rijnstreek
  • Techniekregio 3 : in Leiden, Duin – en Bollenstreek. Da Vinci College Leiden, Beroepscollege Leystede Leiden, Vakcollege Rijnmond in Katwijk aan Zee, Teylingen College KTS Voorhout en Yuverta vmbo Oegstgeest/Rijnsburg werken samen met mboRijnland en de scholen die aanhaken bij de regio (Teylingen College Duinzigt Oegstgeest, Teylingen College Leeuwenhorst Noordwijkerhout, Northgo College Noordwijk, Limes Praktijkonderwijs Katwijk, Rijnlands Lyceum Sassenheim). Meer info uit STO-regio Leiden, Duin- en Bollenstreek zuid: https://sto-ldb.nl/ en https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/leidenduinenbollenstreek

Voor de aanvraag maakt iedere regio een gezamenlijk plan om de kwaliteit van het technisch vmbo in haar regio te verhogen en te zorgen voor een dekkend en doelmatig onderwijsaanbod. Dat alles gebeurt in samenspraak met het regionale bedrijfsleven, zodat de plannen daadwerkelijk relevant zijn voor de arbeidsmarkt. Onder ‘nieuws’ houden de drie regio’s u op de hoogte van de ontwikkelingen in hun regio.

Heeft u vragen over Ons Platform?

onze projectleider staat u graag te woord

Back To Top