Skip to content

nieuws

Bijeenkomst TL Specifiek. Thema: ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’

De TL-scholen uit Ons Platform komen vier keer per jaar bij elkaar. Deze keer (7 maart 2019) stond het thema ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’ op de agenda. De overstap van GL/TL (mavo) naar de havo is geen vanzelfsprekendheid op de TL-scholen. Dat bleek ook wel uit de good practice. Kees Nieuwkoop (afdelingsleider vmbo TL Vlietland College Leiden) nam ons mee in hoe op zijn school wordt omgegaan met de overstappers. Het Vlietland College behoort tot de top van Nederland waar het gaat over de opstroom van mavo naar havo en van havo naar vwo. Kees Nieuwkoop trapte af door te stellen dat de mavo feitelijk geen vooropleiding is voor de havo. Daar is het schoolbeleid op ingericht. Minder leerlingen stappen nu over, maar van de leerlingen die nu overstappen halen er wel meer een havodiploma in twee jaar!

Op 10 april 2018 heeft de Minister aan de Onderwijsraad gevraagd advies uit te brengen over het conceptwetsvoorstel ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’. Mirjam Bakker (projectleider van het advies dat door de Onderwijsraad over het wetsvoorstel ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’ is uitgebracht) nam ons mee in de belangrijkste punten uit het advies en sloot af met de metafoor die in het advies is opgenomen. ‘Door het openzetten van een slagboom is de weg toegankelijk, maar wordt die weg nog niet beter begaanbaar’.

Marlies Schouten (binnen OCW verantwoordelijk voor het wetsvoorstel ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’) nam ons mee in de laatste stand van zaken. Ook ging zij in op het proces achter het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel gaat wat betekenen voor dat wat al is ingezet op de TL-scholen rond het overstapmoment van GL/TL (mavo) naar de havo. Het wetsvoorstel is inmiddels gepasseerd bij de Raad van State. De verwachting is dat de Tweede Kamer zich voor de zomervakantie van 2019 hierover zal uitspreken en de Eerste Kamer in het najaar van 2019. Inwerkingtreding zou dan in augustus 2020 plaatsvinden.

Al met al wordt teruggekeken op een zinvolle bijeenkomst, waar in de volgende bijeenkomst op dinsdag 18 juni 2019 een vervolg aan wordt gegeven.

Misschien ook interessant...

Back To Top