Skip to content

nieuws

Bijeenkomst TL Specifiek. Thema: ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’

De TL-scholen in Ons Platform trekken samen op. Vier keer per cursusjaar komen de TL-scholen bij elkaar rond een thema dat iedereen aangaat. Op woensdag 11 december 2019 waren wij te gast op het Leonardo College aan de Noachstraat in Leiden. Peter du Prie (sportcoördinator) trapte de bijeenkomst af met een intro over de school. Het Leonardo College is een officiële Topsport Talentschool (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport). Hierdoor kunnen zij topsporters een onderwijsprogramma op maat aanbieden, dat is afgestemd op het beoefenen van de eigen sport.

Na het intro werd inhoud gegeven aan het thema ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’. De voortgang/stand van zaken ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’ werd besproken en de TL-scholen riepen elkaar op om vooral gebruik te maken van de internetconsultatie op de AMvB over het besluit gelijke kans op doorstroom.

De AMvB regelt dat leerlingen met een diploma vmbo-tl, -gl of havo toegelaten moeten worden tot respectievelijk havo 4 of vwo 5, indien zij voldoen aan de doorstroomvoorwaarde dat het eindexamen een extra vak omvat. Ook wordt geregeld dat het bevoegd gezag bij het maken van beleid over doubleren geen onderscheid mag maken tussen leerlingen die naar 4-havo/5-vwo zijn doorgestroomd van een andere schoolsoort en leerlingen die zijn ingestroomd van 3-havo/4-vwo.

Het gesprek/de discussie rond het thema ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’, werd ingekleurd met drie pitches verzorgd door; het Marecollege Leiden: “LOB als sleutel!”, het Rijnlands Lyceum Sassenheim: “Rijnlands doorstroomdossier m4>h4” en het Adelbert College Wassenaar: “Begeleiding voor …. en na de overstap”.

Mooi om te zien hoe de TL-scholen in Ons Platform samen optrekken én elkaar aanmoedigen met good practices.

Misschien ook interessant...

Back To Top