skip to Main Content

Toptechniek Rijnland

Toptechniek Rijnland is een van de 28 regionale netwerken die binnen Toptechniek in bedrijf (TiB) samenwerken aan de mismatch tussen het technisch beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Het behoud en versterken van een bij de regio passend aanbod van techniekonderwijs en de afstemming tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven staat daarbij centraal.

 

Platform Bètatechniek (PBT) ondersteunt de regionale TiB-netwerken

Na jaren van samenwerking komt de focus nu langzaam maar zeker te liggen op het verduurzamen van dat wat in de regio’s is opgebouwd. Toptechniek Rijnland is bijgevolg al ondergebracht en ingebed in Ons Platform.

PBT blijft de netwerken ondersteunen, maar per 1 januari 2019 gebeurt dit vanuit een veel groter netwerk. PBT is vanaf dat moment gefuseerd met TecWijzer (Jet-Net & TechNet) en Techniektalent.nu en zijn dan terug te vinden onder een nieuwe naam: Platform Talent voor Technologie. Per 1 mei 2019 is hun nieuwe website www.ptvt.nl gereed en voeren zij in alle communicatie-uitingen de nieuwe naam door. Tot die tijd communiceren zij nog vanuit de bestaande websites.

Heeft u vragen over Ons Platform?

onze projectleider staat u graag te woord

Back To Top