skip to Main Content

Toptechniek Rijnland

Toptechniek Rijnland is een van de 28 regionale netwerken die binnen Toptechniek in bedrijf (TiB) samenwerken aan de mismatch tussen het technisch beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Het behoud en versterken van een bij de regio passend aanbod van techniekonderwijs en de afstemming tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven staat daarbij centraal.

 

Platform Bètatechniek (PBT) en de regionale TiB-netwerken

Na jaren van samenwerking komt de focus nu langzaam maar zeker te liggen op het verduurzamen van dat wat in de regio’s is opgebouwd. Toptechniek Rijnland is bijgevolg ondergebracht en ingebed in Ons Platform.

PBT is overigens op 1 januari 2019 gefuseerd met TecWijzer (Jet-Net & TechNet) en Techniektalent.nu. Samen zijn zij terug te vinden onder een nieuwe naam: Platform Talent voor Technologie. Zie www.ptvt.nl

Heeft u vragen over Ons Platform?

onze coördinator staat u graag te woord

Back To Top