De Stichting Ons Platform

Ons Platform: Twintig scholen met focus op overstap! In de regio Holland Rijnland werken 15 VO-scholen en 5 Mbo-instellingen, vanuit een gedeelde missie en visie, nauw met elkaar samen aan thema’s die te maken hebben met 'aansluiting, overdracht en doorstroom’ in het onderwijs. Het samenwerken gebeurt op een informele wijze waarbij de scholen, rekening houdend met de eigen schoolcultuur, elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken. De samenwerking tussen de scholen wordt hierbij geïnitieerd, aangestuurd en/of gecoördineerd door de Stichting Ons Platform.


“Het probleem is eigenlijk van niemand.” Zo kun je in een notendop de problematiek van de overgangen in het onderwijs samenvatten. En inderdaad, het meest opvallende aan het fenomeen van belemmerde doorstroom en stroeve overgangen tussen onderwijsinstellingen is wel dat de verantwoordelijkheid ervoor als diffuus wordt ervaren. Tegelijkertijd onderkent iedereen de ernst van de gevolgen: voortijdig schoolverlaten en te geringe doorstroom naar hogere opleidingen. (Advies Betere overgangen in het onderwijs, uitgebracht aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgave van de Onderwijsraad, Den Haag, 2005)


AGENDA


VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR ONS PLATFORM
14-12-2017
Locatie: Vlietland college Apollolaan 262, 2324 BZ Leiden Tijdstip: 14.30 uur - 16.30 uur


EVALUATIEVERGADERING MBO OPLEIDINGENMARKT HOOGLANDSE KERK 11 EN 12 OKTOBER 2017
07-12-2017
Locatie: Teylingen college KTS Voorhout Leidsevaart 4 2215 RE Voorhout Tijd: 15.30 uur – 17.00 uur